- WORK - Chorzów, Katowicka 22
tel. 666 323 324

Czy muszę używać oryginalnego kabla do ładowania?